Eerst voeding, dan medicijnen!

Eerst voeding, dan medicijnen!

Van diverse medicijnen is bekend dat (langdurig) gebruik kan leiden tot tekorten aan vitamines en mineralen, omdat ze de opname hiervan verstoren.Medicijngebruikers hebben om die reden vaak juist een hogere behoefte aan voedingsstoffen. Vaccins vallen ook onder de...